Realizacje

REALIZACJE WYKONANE W LATACH 2014-2015:

 • ZBYCHPOL Sp. z o.o. :
  Wykonanie kompleksowych robót polegających na wykonaniu dachu płaskiego wraz z attykami, warstw hydro i termoizolacji wraz z warstwami wykończeniowymi łącznie z montażem przelewów dla balkonów i loggii, warstw tarasowych wraz z hydro i termoizolacją oraz warstwami wegetatywnymi z wykończeniem płytkami tarasowymi w loggiach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ul. Kokosowej – Zielone Zacisze.
 • ALDESA Construcciones S.A. :
  Kompletne wykonanie warstw izolacji dachowych wraz z wszelkimi pracami niezbędnymi do kompletnego wykonania izolacji dachów, tarasów, w tym obróbka attyk, kominów, przelewy, uszczelnienia wpustów, warstwy ze żwiru, montaż klap dymowych.
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Sp. z o.o. :
  Wykonanie robót dekarskich dachu płaskiego i skośnego, obróbki z blachy progów balkonowych, obróbki blacharskie dachów i attyk, rury spustowe oraz wykonanie robót dociepleniowych i elewacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyckiej / Przyjaźni we Wrocławiu.
 • Polskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. :
  Kompleksowe wykonanie robót hydroizolacyjnych i związanych robót izolacji termicznej, warstw tzw. zielonego dachu na dachach, tarasach i balkonach w ramach inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Kobierzyckiej 13c we Wrocławiu.”
 • M4 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
  Kompleksowe wykonanie dachu skośnego, wykonania pokrycia z paneli rąbkowych wraz z elementami towarzyszącymi tj. montaż gąsiorów, opierzenia kominów i okien dachowych, konstrukcji koryt odwadniających dach skośny wraz z ich obudową i wewnętrzną warstwą spadkową. Wykonanie robót hydroizolacyjnych dachu płaskiego (patio) i sześciu tarasów ostatniej kondygnacji, w ramach inwestycji pn.” PARKOWE MAŚLICE”, budowa budynku wielorodzinnego we Wrocławiu przy ul. Aleja Śliwowa.
 • KARMAR S.A. :
  Kompleksowe wykonanie: dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz obróbki dekarskie urządzeń dachowych, attyk, wpustów, świetlików i klap dymowych w ramach realizacji Inwestycji „Centrum Edukacji Międzynarodowej” przy ul. Racławickiej we Wrocławiu.
 • KARMAR S.A. :
  Kompleksowe wykonanie: izolacji fundamentów, ścian żelbetowych zewnętrznych oraz płyty jezdnej garażu podziemnego w budynkach C oraz D w ramach inwestycji „Osiedle Odkrywców 2” przy ul. Idzikowskiego we Wrocławiu.
 • KARMAR S.A. :
  Kompleksowe wykonanie: warstw hydroizolacyjnych z papy na dachach i tarasach dachowych (ok. 7000m2), ul. Aleja Piastów we Wrocławiu.
 • AWBUD Spółka Akcyjna. :
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji dziedzińca i stropodachów, wraz z wybrukowaniem dziedzińca i uszczelnień świetlików i stropów szklanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Biblioteki Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z podziemną częścią kubaturową przy ul. Katedralnej we Wrocławiu, etap II”
 • Castellum Sp. z o.o. :
  Kompleksowe prace ogólnobudowlane tj. usunięcie warstw posadzkowych oraz wykonania nowych posadzek; ułożenie płytek ceramicznych wraz z koniecznym przygotowaniem podłoża na klatce schodowej, głównym ciągu komunikacyjnym 4 piętra, łazienkach na parterze oraz głównym ciągu komunikacyjnym parteru; wymiany pokrycia dachowego z papy trzech budynków przylegających do Urzędu od strony wschodniej; wykonania parapetów z blachy we wszystkich oknach elewacji wschodniej; wykonania zagospodarowania terenu w obszarze bramy przejazdowej zgodnie z projektem w obszarze budynku Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17 w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”.
 • M4 Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością :
  Kompleksowe wykonanie robót hydroizolacyjnych z dwóch warstw papy i związanych z nimi robót izolacji termicznych, warstwy spadkowej ze styropianu oraz paroizolacji w ramach inwestycji pn.” Budowa Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu” przy ul. Chełmońskiego 14.
 • Polskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. :
  Kompleksowe wykonanie robót hydroizolacyjnych i związanych robót izolacji termicznej, warstw tzw. zielonego dachu na dachach, tarasach i balkonach w ramach inwestycji pn. „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Kobierzyckiej 13c we Wrocławiu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ODRA” :
  Przebudowa oraz wzmocnienie istniejącej konstrukcji żelbetowej przejazdu, wymiana izolacji płyty tarasu w budynku mieszkalno-usługowym w Oławie przy ul. B. Chrobrego 20-20f.
 • KARMAR S.A. :
  Kompleksowe wykonanie: pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz warstwami spadkowymi na budynkach H i K, kompleksowe wykonanie obróbki kominów, attyk, wyłazów dachowych i klap oddymiających wraz z obróbkami blacharskimi inwestycji „Centauris Etap )V i V” składającej się z pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym we Wrocławiu.
 • KARMAR S.A. :
  Kompleksowe wykonanie: warstw hydroizolacyjnych z papy na dachach oraz wykonanie hydroizolacji, termoizolacji oraz warstw drenażowych i zabezpieczających na stropodachu nad garażem podziemnym (łącznie ok. 6500m2) budynku wielofunkcyjnego „Silver Tower” przy pl. Konstytucji 3 – go Maja we Wrocławiu.
 • KARMAR S.A.:
  Kompleksowe wykonanie prac izolacyjnych w budynkach A i B w ramach inwestycji „Osiedle Odkrywców” Zespół budynków wielorodzinnych ul. Idzikowskiego we Wrocławiu.:

  • hydroizolacji z papy mostowej w części podziemnej pod płytą jedną – izolacja ciężka, przeciwwodna – ok. 5500m2
  • wykonanie hydroizolacji wraz z warstwami drenażowymi i zabezpieczającymi stropodachu nad garażem podziemnym – ok. 1600m2
  • wykonanie izolacji fundamentów i ścian zewnętrznych w technologii KMB – grubowarstwowymi masami kauczukowo – bitumicznymi wraz z wykonaniem zabezpieczania z geowłókniny i folii kubełkowej – ok. 2000m2,
  • wykonanie hydroizolacji tarasów oraz warstwy wykończeniowej w postaci płytek chodnikowych układanych na woreczkach z zaprawą – ok. 700m2
 • Krak – Chem Sp. Z o.o.:
  wykonanie hydroizolacji dachów płaskich wraz z obróbkami izolacyjnymi i blacharskimi w ramach inwestycji Kompleks Mieszkaniowy ul. Grota Roweckiego we Wrocławiu:

  • dachów – wykonanie paroizolacji , warstwy spadkowej z klinów styropianowych, termoizolacji ze styropianu, hydroizolacji z dwóch warstw papy oraz obróbek blacharskich i izolacji termicznej szachtów i attyk – ok. 2500m2
  • loggi i tarasów – wykonanie paroizolacji z papy, warstwy spadkowej z klinów styropianowych, termoizolacji z PIR, hydroizolacji z pap oraz obróbek blacharskich – ok. 1000m2,
  • stropodachów nad garażem podziemnym oraz patio – wykonanie hydroizolacji z pap wraz z warstwami drenażowymi i zabezpieczającymi – ok. 1000m2
 • Rdbud:
  Kompleksowe wykonanie izolacji budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Kurkowej 14 we Wrocławiu:

  • dachów – wykonanie paroizolacji z papy, warstwy spadkowej z klinów styropianowych, termoizolacji z PIR, hydroizolacji z jednowarstwowej papy oraz obróbek blacharskich i izolacja termicznej szachtów i attyk – ok. 1500m2
  • loggi i tarasów – wykonanie paroizolacji z papy, warstwy spadkowej z klinów styropianowych, termoizolacji z PIR, hydroizolacji z pap oraz obróbek blacharskich – ok. 1350m2,
  • stropodachów nad garażem podziemnym oraz patio – wykonanie hydroizolacji z pap wraz z warstwami drenażowymi i zabezpieczającymi – ok. 3800m2
  • patio wraz z obróbkami blacharskimi, warstwami zabezpieczającymi (łączna powierzchnia ok. 6000m2) przy ul. Kurkowej 14 we Wrocławiu.
 • Olczyk Sp. Z o.o. LOKUM 4 Spółka Komandytowa:
  Wykonanie izolacji wodochronnych w ramach realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem naziemnym we Wrocławiu, Osiedle „DA VINCI”, ul. Bajana/Drzewieckiego:

  • wykonanie izolacji wodochronnych z papy wraz z warstwami zabezpieczającymi na stropodachu garażu – zielonym tarasie budynku J-K – ok. 1500m2
  • dachów budynków H-I – wykonanie paroizolacji z papy, termoizolacji z PIR, hydroizolacji z dwóch warstw papy oraz obróbek blacharskich i izolacja termicznej szachtów i attyk – ok. 1300m2
  • wykonanie izolacji pod posadzką właściwą w budynkach J-K oraz H-I – w technologii KMB – grubowarstwowymi masami kauczukowo – bitumicznymi wraz – ok. 2600m2,
  • wykonanie izolacji wodochronnych tarasów wraz z obróbkami blacharskimi – ok. 700m2
 • Milart Sp. Z o.o.:
  Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych metodą natryskową z mas bitumiczno-kauczukowych typu KMB ( około 2300m2) w ramach inwestycji we Wrocławiu, przy ul. Kokosowej oraz ul. Stanisławowskiej
 • i2 Development / Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. Z o.o.:
  Kompleksowe wykonanie dachu płaskiego w technologii pap zgrzewalnych wraz z wykonaniem paroizolacji, spadków z klinów styropianowych o warstwy termoizolacyjnej z styropianu, a także dachu skośnego wraz z więźbą oraz pokryciem z blachy na rąbek, na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Kaszubskiej 9 we Wrocławiu w ramach inwestycji pod nazwą : KASZUBSKA 9
 • i2 Development / Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. Z o.o.:
  Kompleksowe wykonanie „zielonego” dachu płaskiego w technologii pap zgrzewalnych wraz z wykonaniem paroizolacji, warstwy termoizolacyjnej z styropianu, warstw zabezpieczających i drenażowych oraz obróbek blacharskich, a także dachu skośnego wraz z więźbą oraz pokryciem z blachy na rąbek, na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Dubois 7 – 9 we Wrocławiu w ramach inwestycji pod nazwą : Dubois 7-9
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Sp. Z o.o.:
  wykonanie kompleksowych robót dekarskich tj. wykonanie pokrycia dachu, pokrycia attyk wraz z obróbkami blacharskimi i z papy, oraz wykonanie izolacji tarasu (patio) dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Gersona 5 we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Sp. Z o.o.:
  realizacja robót dekarskich : wykonanie pokrycia dachu, pokrycia attyk wraz z obróbkami blacharskimi i z papy, oraz wykonanie izolacji tarasu (patio) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Piławskiej 58 we Wrocławiu w ramach inwestycji pn. „Wrocławska Willa”
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Sp. Z o.o.:
  realizacja robót dekarskich : wykonanie pokrycia dachu z papy, pokrycia attyk wraz z obróbkami blacharskimi przy ul. Ubocze we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne Sp. Z o.o.:
  realizacja robót dekarskich : wykonanie pokrycia dachu, pokrycia attyk wraz z obróbkami blacharskimi i z papy, warstwy spadkowej z klinów styropianowych oraz termoizolacji ze styropianu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zagłoby we Wrocławiu
 • Olczyk Sp. Z o.o. LOKUM 7 spółka komandytowa: Kompleksowe wykonanie dachu płaskiego w technologii pap zgrzewalnych wraz z wykonaniem paroizolacji z papy, spadków z klinów styropianowych, warstwy termoizolacyjnej z PIR, hydroizolacji z dwóch warstw papy oraz obróbek blacharskich i orynnowania w ramach inwestycji Litomska 61 we Wrocławiu
 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne Sp. Zo.o.:
  remont zielonych tarasów – ul. Bacciarellego, Wrocław
 • Castellum Sp. Z o.o.:
  remont i przebudowa pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu zabytkowych wieżyczek w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą : Remont zabytkowego zbiornika wody nr 1 z przeznaczeniem na Centrum Informacji Ekologicznej, ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu

REALIZACJE WYKONANE W LATACH 2011-2013:

 • Kompleksowy remont dachu budynku Portierni MIPWiK S.A. Wrocław – przy ul. Na Grobli we Wrocławiu – listopad 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o.
 • Remont i przebudowa pokrycia dachu oraz konstrukcji dachu budynku administracyjno –socjalnego na terenie pompowni Świątniki – październik 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Remont dachu nr 2 budynku filtrów piaskowych na terenie ZPW Na Grobli – Wrocław – październik 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Kompleksowy remont elewacji zabytkowego budynku filtrów piaskowych na terenie ZPW Na Grobli we Wrocławiu – sierpień 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Kompleksowy remont dachu budynku filtrów piaskowych na terenie ZPW Mokry Dwór – sierpień 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Remont dachu budynku filtrów piaskowych – nowych na terenie ZPW Na Grobli we Wrocławiu – sierpień 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Kompleksowy remont i przebudowa pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu zabytkowej pompowni Świątniki MPWiK S.A we Wrocławiu – sierpień 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Remont dachu zabytkowego budynku filtrów piaskowych na terenie ZPW Na Grobli we Wrocławiu – czerwiec 2013
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych z membrany samoprzylepnej HDPE 15 KSK, budynek mieszkalny przy ul. Wiwulskiego we Wrocławiu – maj 2013
  Inwestor: TEMAR SA Deweloper SKA Wykonawca: LOFFT
 • Ułożenie papy nawierzchniowej antykorzennej oraz wykonanie tarasu wraz z chodnikami na budynku mieszkalnym Moduł II na osiedlu Grafitowym przy ul. Semaforowej / Tatarskiej we Wrocławiu – kwiecień 2013
  Inwestor: DESCONT DEVELOPER Sp. z o.o. SK Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Wykonanie robót murowych ( silka) w ramach inwestycji Fabryka Katalizatorów BASF w Komornikach – kwiecień 2013
  Inwestor: BASF Generalny Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa SRW Środa Śląska
 • Wykonanie izolacji przeciwwodnej na garażu podziemnym w obrębie inwestycji mieszkaniowej Osiedle Innova we Wrocławiu przy ul. Nyskiej – kwiecień 2013
  Inwestor: FADESA POLNORD POLSKA Sp. z o.o. Generalny Wykonawca: PW HARAS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arkadiusz Harasimowicz
 • Dostawa i montaż obróbek blacharskich na budynku mieszkalnym przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu – listopad 2012
  Generalny Wykonawca: TEMAR SA Deweloper SKA
 • Prace elewacyjne, docieplenie ścian osłonowych budynków wielorodzinnych metodą lekką – mokrą w Trzebnicy na budynkach przy ulicach: Kościelna, Drzymały, Żołnierzy Września, Żeromskiego, oraz przy ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich – październik 2012
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy Generalny Wykonawca: FIL-TECH Filip Głuszek
 • Roboty izolacyjne blacharsko-dekarskie na dachach, balkonach, logiach, galerii, tarasie i garażach na budynku mieszkalnym wielorodzinnym A-1 we Wrocławiu przy ul. Kminkowej/Szałwiowej/Waniliowej – październik 2012
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada. Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Kompleksowe wykonanie pokrycia dachowego wraz z montażem termoizolacji w budynku handlowo – biurowo- usługowym przy ul. Szkockiej we Wrocławiu – wrzesień 2012
  Generalny Wykonawca: ECOMOTYL Sp. z o.o
 • Remont i przebudowa pokrycia i konstrukcji dachu Kotłowni Wschód ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu – wrzesień 2012
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Kompleksowa naprawa pokrycia dachu i konstrukcji dachu zabytkowego obiektu pompowni Świątniki – sierpień 2012
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Wykonanie tarasu wraz z chodnikami na budynku mieszkalnym Moduł I Osiedle Grafitowe ul. Semaforowa/Taratrska we Wrocławiu – lipiec 2012
  Inwestor: DESCONT DEVELOPER Sp. z o.o. SK Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Kompleksowe wykonanie elewacji w technologii lekkiej- mokrej – Salon i serwis samochodowy BMW i Mini przy Al. Karkonoskiej we Wrocławiu – lipiec 2012
  Inwestor: Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. Generalny Wykonawca: Tulcon
 • Wykonanie remontów dachów wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku przy ul. Buczackiej we Wrocławiu – czerwiec 2012
  Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Buczacka Generalny Wykonawca: FIL-TECH Filip Głuszek
 • Prace zabezpieczające i remont konstrukcji zielonego dachu zabytkowego zbiornika wody na terenie ZPW Na Grobli we Wrocławiu – maj 2012
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Generalny Wykonawca: LOFFT
 • Kompleksowy remont dachu, dylatacje techniczne na budynku mieszkalnym Moduł I na Osiedlu Grafitowym we Wrocławiu – maj 2012
  Inwestor: DESCONT DEVELOPER Sp. z o.o. SK Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Izolacja balkonów wraz z ogródkami na budynku mieszkalnym A i B MODUŁ I na Osiedlu Grafitowym we Wrocławiu – marzec 2012
  Inwestor: DESCONT DEVELOPER Sp. z o.o. SK Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Malowanie elewacji Dworca Głównego we Wrocławiu – marzec 2012
  Inwestor: PKP SA Centrala, Warszawa Generalny Wykonawca: BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie
 • Roboty izolacyjne dekarsko-blacharskie tarasu, piwnic i dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym A-2 przy ul. Kminkowej we Wrocławiu – styczeń 2012
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada. Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina
 • Remont dachu – wykonanie prac rozbiórkowych, przygotowanie dachu, krycie dachu dachówką – zabytkowego budynku administracyjno – socjalnego przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu – grudzień 2011
  Inwestor: MPWiK Wykonawca: LOFFT
 • Wykonanie obróbek blacharskich budynku administracyjno – technologicznego WOŚ Janówek – listopad 2011
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Wykonanie zadaszeń i podbitki nad wejściem do klatek schodowych przy ul. Drzymały w Trzebnicy – listopad 2011
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy Generalny Wykonawca: FIL-TECH Filip Głuszek
 • Wykonanie izolacji zielonego tarasu budynku mieszkalnego przy ul. Góreckiej we Wrocławiu – październik – listopad 2011.
  Inwestor: AZ Budownictwo Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „Zbychpol”
 • Nadzór nad wykonaniem hydroizolacji zielonego tarasu budynku mieszkalnego przy ul. Lakierniczej we Wrocławiu – wrzesień 2011
  Inwestor: i2 DEVELOPMENT Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „Zbychpol”
 • Remont pokryć dachowych budynków wielorodzinnych; naprawa pokryć ceramicznych, naprawa pokryć papowych; wymiana rynien i obróbek blacharskich w Trzebnicy, przy ulicach: Daszyńskiego, Kościelnej, Obornickiej, Żołnierzy Września i Bochenka – wrzesień 2011- luty 2012.
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzebnicy Generalny Wykonawca: FIL-TECH Filip Głuszek
 • Remont pokrycia dachu budynku rozdzielni przy ul. Bystrzyckiej we Wrocławiu – wrzesień 2011.
  Inwestor: MPWiK S.A. Wrocław Wykonawca: LOFFT
 • Roboty izolacyjne dekarsko-blacharskie tarasu oraz piwnic ( łącznie około 10000m2) na budynku mieszkalnym wielorodzinnym A3 przy ul. Kminkowej we Wrocławiu – wrzesień 2011.
  Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada. Generalny Wykonawca: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Józef Kordowina.
 • Nadzór nad wykonaniem warstw hydroizolacji i drenażu na zielonym tarasie przy ul. Głównej we Wrocławiu – marzec 2011
  Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych „Zbychpol”.